PIAGAM PELANGGAN, MISI, VISI, FALSAFAH BNK, CARTA ORGANISASI

PIAGAM PELANGGAN

Setiap klien akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa dan bersopan santun tanpa mengira umur, jantina, kaum atau darjat.
Setiap klien akan dibantu dengan perkhidmatan sewajarnya, berkualiti dan professional.
Setiap klien akan memerlukan bantuan khusus yang tidak terdapat di sekolah ini akan dirujuk kepada agensi atau pihak yang sesuai.
Setiap klien akan diberikan penerangan yang jelas mengenai prosedur sesi kaunseling termasuk peranan klien dan risiko pilihan penyelesaian masalah.
Setiap klien akan diberikan perkhidmatan sekurang-kurangnya satu sesi selama 30 minit atau bergantung kepada keperluan dan keselesaian klien.
 
VISI  
Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal, perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan B&K berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan pelajar dan sekolah.
MISI
De ngan penuh rasa tanggungjawab dan bersungguh-sungguh menyediakan perkhidmatan menolong bantu dari aspek pengkayaan, perkembangan, pencegahan dan pemulihan untuk mempertingkatkan pengetahuan, ketrampilan dan konsep kendiri yang perlu dalam menghasilkan masyarakat “MADANI” melalui perkhidmatan B&K yang berkesan, beramanah berteraskan falsafah pendidikan Negara. 

FALSAFAH
Bahawasanya setiap pelajar mempunyai potensi yang boleh digembelingkan secara optimum menerusi pengurusan menyelamat perkhidmatan bimbigan dan kaunseling yang cekap, berkesan dan beramanah berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi melahirkan pelajar yang seimbang dari aspek intelektual, jasmani, emosi dan rohani serta beriman dan beramal soleh 

CARTA ORGANISASI BNK

PENGERUSI
TN. HJ. ALI B MD SANI


PN.SATINAH BT HJ.MAHMUD    HJH.ZAHARAH BT MD.NOOR      TN.HAJI.KADIMIN B SUGIMAN
GPK 1                                                    GURU KANAN HEM               GURU KANAN KOKO


SETIAUSAHA
CIK. NORAZIZAH BT A.RAHMAN


AHLI JAWATANKUASA


PN. ZIATON ATAN     EN.MR RAZAHAM             PN.ZAHIDAH SHAMSURI    PN.NORYA DARON