MY PROFILECikgu Norazizah bt A.Rahman

Unit Bimbingan dan Kaunseling merupakan satu perkhIdmatan yang memberi peluang kepada insan yang berkembang ke arah kehidupan yang lebih sempurna dan bermakna.
Skop perkhidmatan kaunseling meliputi penyelesaian masalah, perkembangan insan, meningkatkan ketahanan emosi semasa menghadapi konflik dalaman dan memperbaiki atau mempertingkatkan hubungan dan interaksi dengan individu lain.
Seterusnya, ia juga berupaya membentuk individu supaya seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek sebagai yang dicerna di dalam Falsafah Pendidiakan Kebangsaan dan Wawasan 2020.

Perkhidmatan percuma dan ikhlas yang disediakan kepada ANDA untuk mengatasi segala persoalan tentang:• Peribadi dan emosi anda• Perkembangan pelajaran• Belajar dengan lebih berkesan• Perlakuan tidak selaras,pendiam,susah hendak bergaul,selalu berpandangan negatif• Keluarga


Perkhidmatan ini dijalankan melalui:
KAUNSELING INDIVIDU
(pertemuan ANDA dengan kaunselor)
KAUNSELING KELOMPOK
(pertemuan ANDA dan rakan-rakan dengan kaunaselor)

Datang seorang atau dengan rakan anda berjumpa kaunselor, atauMengisi borang temujanji yang boleh didapati di dalam Bilik Kaunseling.

ETIKA:
-SEGALA MAKLUMAT ADALAH RAHSIA
-SALING HORMAT MENGHORMATI
-BERTINDAK ADIL DAN BERMORAL
-KEPENTINGAN PELAJAR DIUTAMAKAN
-MENERIMA TANPA SYARAT